Все книги/ Юриспруденция

Zamojskie Studia i Materia??y. Seria Prawo i Administracja. R. 11, 2(29)


+100


Profil Zamojskich Studi??w i Materia????w Seria Prawo i Administracja ukierunkowany jest na prezentacj?? wynik??w bada?? dotycz??cych aktualnych problem??w z zakresu administracji publicznej, prawa i ekonomii.Купить книгу в интернет-магазине: