Все книги/ Юриспруденция

Zamojskie Studia i Materia??y. Seria Administracja, Ekonomia, Informatyka. R. 12, 3(33)


+100


Profil Zamojskich Studi??w i Materia????w Seria Administracja, Ekonomia, Informatyka ukierunkowany jest na prezentacj?? wynik??w bada?? dotycz??cych aktualnych problem??w z zakresu administracji, prawa i ekonomii oraz informatyki. Szczeg??lnie mile widziane s?? prace ????cz??ce te dziedziny np. o wykorzystaniu technik informatycznych w administracji, zarz??dzaniu i gospodarce.Купить книгу в интернет-магазине: