Все книги/ Религиоведение / история религий

?ытай діндеріні? тарихы


Н?ржамал Алдабек , Айн?р Т?ргенбай


Б?л о?у ??ралында ?ытайда?ы діндерді? ?алыптасуы мен даму тарихы, оларды? ?ытайды? саяси, м??дени ??міріне ы?палы туралы барынша толы? м??лімет берілген. Кітапта ?ытайда?ы ал?аш?ы діни наным сенімдер, кейіннен д??ст?рлі діндеріне айнал?ан конфуцийшілдік, даосизм, буддизмні? пайда болуы мен даму тарихы ?арастырылады. Сонымен ?атар, ??лемдік христиан мен ислам діндеріні? ?ытай?а енуі мен ?азіргі ?о?амда?ы орнына да жанжа?ты талдау жасалады.
О?у ??ралы ?ытай тілімен ?оса, ?ытайды? тарихын, м??дениетін, дінін о?ып ?йренетін студенттерге, жалпы шы?ыс тарихына ?ызы?ушылы? танытушы к??пшілік ?ауым?а, о?ытушылар?а арнал?ан.Купить книгу в интернет-магазине: