?сынылып отыр?ан о?у ??ралы теориялы? материалдар, ба?ылау с?ра?тары, глоссарий, тест с?ра?тары, студенттерді? ??зіндік ж?мыстарын ор…" /> ?аза?стан Республикасыны? экологиялы? ?ауіпсіздігі/ ?. Абубакирова

Все книги/ Зарубежная образовательная литература

?аза?стан Республикасыны? экологиялы? ?ауіпсіздігі


?. Абубакирова , А. Таныбаева , Т. Базарбаева


О?у ??ралы "Экология" маманды?ыны? ж?мыс о?у жоспарына с??йкес дайындал?ан.
?сынылып отыр?ан о?у ??ралы теориялы? материалдар, ба?ылау с?ра?тары, глоссарий, тест с?ра?тары, студенттерді? ??зіндік ж?мыстарын орындау?а ??дістемелік н?с?аулар, соны? ішінде кейс-стадидан т?рады.
О?у ??ралы к?ндізгі ж??не дистанционды о?у формасында о?итын студенттерді? аудиториялы? ж??не аудиториядан тыс ж?мыстарына, сондай-а? к??рсетілген ба?ытта?ы ЖОО о?ытушылары мен магистранттарына ?сыныл?ан.Купить книгу в интернет-магазине: