Все книги/ Зарубежная образовательная литература

?аза?стан Республикасы сырт?ы саясатыны? хронологиясы (1991-2014)


Ба?ыт Б??жеева , Амангелді ??ліпбаев


Хрестоматияда ?аза?стан Республикасыны? 1991-2014 жылдар аралы?ында?ы сырт?ы саясаты мен халы?аралы? ?арым-?атынастарыны? ?алыптасуыны? мерзімдік шежіресі ?арастырыл?ан.
Хрестоматия ?аза?стан Республикасы Президентіні?, Сырт?ы істер министрлігіні?, ?аза?стан мелекеттілігіні? ?алыптасуы мен ?ар?ынды даму жолында?ы табысты ?ызметіні? айнасы іспеттес.
Хрестоматия халы?аралы? ?атынастар, айма?тану маманды?ында о?итын студенттерге, магистранттар?а арнал?ан.Купить книгу в интернет-магазине: