Все книги/ Зарубежная образовательная литература

Меншікке ?арсы ?ылмыстар ?шін ?ылмысты? жауаптылы?


Г?лза?ира Атаханова


Б?л электронды о?у ??ралында меншікке ?арсы ?ылмыстарды? ?ылмысты?-???ы?ты? сипаттамасы, меншікке ?арсы ?ылмыстарды жіктеу, меншікке ?арсы ?ылмыстарды? объектісі мен затын талдау толы?ымен талдау жасал?ан. Б??тен м?лікті? ??ымы ж??не мазм?ны, ??н ?асиеті – нары?ты? ?атынастар жа?дайында?ы меншікке ?арсы ?ылмыстар затыны? негізгі белгісі ретіндегі м??селелері ?арастырыл?ан.
Б?л о?у ??ралы ???ы?тану маманды?ы бойынша д??ріс алатын студенттерге, ???ы? ?ор?ау органдарыны? ?ызметкерлеріне арнал?ан.Купить книгу в интернет-магазине: