Все книги/ Современные религиозные течения

Viimne Testament. Ettekuulutus. Pöördumiste raamat


Виссарион


Kes on inimene ja mis on tema tegevuse eesmärk siin Maa peal? Miks on inimene astunud k??rvale oma tegelikust arenguteest ja asunud hävitama koduplaneeti Emakest Maad, olles sellisena k??ige kahjulikum olend nii sellel planeedil kui ka kogu Universumis? Sellisel kriitilisel ajaperioodil, mil inimkond on teel kuristikku, pakub Vene vaimne ??petaja, Viimse Testamendi Kiriku nime kandva uue vaimse liikumise juht Vissarion ??petust, mis aitab ületada nii ilmalikust kui ka dogmaatilisest religioossest maailmavaatest tulenevat killustatust. See on ??petus inimese taevasest ja maisest päritolust, vaimu ja mateeria kooseksisteerimisest. Sellele ??petusele tugineb Lääne-Siberis, Sajaanide eelmäestikus 1990. aastatel Vissarioni loodud ökokogukond, mis on rajamas uut ühiskonda ja seab igapäevaelus esikohale hinge arendamise armastavate ja harmooniliste suhete kaudu üksteise ja loodusega. Sellest raamatust leiab lugeja Vissarioni antud esmased ??petuslikud alused, mida tema järgnevad raamatud avavad konkreetsetes elulistes olukordades, vastates inimeste esitatud küsimustele.Купить книгу в интернет-магазине: